Terapi

Sia Stenkällan

Ett företag som arbetar både med personlig utveckling samt försäljning

 

Sia konsultation

Förändra ditt liv genom kunskap som utvecklar

 

Vi människor med undantag av småbarn (ej heller djur ) analyserar alltid den information som kommer till oss, därefter tar vi ett beslut (omedvetet), vad vi ska tycka om informationen.

 

Vi hanterar all yttre information som vi har lärt oss att göra från vår uppväxt, familj, skola osv.

Även i vuxen ålder påverkas vi vidare av massmedia, vår vuxna familj samt av vårt arbete.

Det är anledningen till att vi alla har så olika uppfattningar i vad som är t.ex rätt eller fel i vårt samhälle.

Det den ene anser helt fel är för den andre helt rätt osv.

 

Detta är något vi varken kan eller kommer att kunna ändra på om vi inte sätter igång en egen långsiktig process genom att börja förändra oss själva.

Därigenom kommer då vårt leverne gå vidare från generation till generation och förhoppningsvis kanske just min familj i framtiden har då fått ett nerärvt, ärligt synsätt på livet och tar sitt ansvar som en människa bör göra fullt ut.

Givetvis en önsketanke men som sagt, allt börjar med en tanke.

 

Om de enklaste självklaraste reglerna efterföljs skulle många onödiga problem som skapas av människan inte behöva finnas.

 

 

Ingen har rätt att medvetet skada någon annan, vare sig det gäller människor eller djur.

De som gör det, uppvisar svaghet, rädsla samt en osäkerhet inom sig och genom att bruka våld vill de visa sin makt.

 

Vi får inte stjäla, vara giriga eller egoistiska.

Om vi är det omedvetet och behöver lära oss något av det så kan det tragiskt nog slå tillbaka och vi själva blir drabbade men istället för att förstå lärdomen i en sådan situation så ser många sig själva som ett offer istället, vilket de givetvis också är, i dubbel bemärkelse.

 

Vi har inte rätt att varken förstöra, skada någon annans egendom eller vår natur, utan istället försöka medvetet värna och ta hänsyn till den.

Ex.Något så enkelt som att alltid ta för vana att kasta allt skräp i soptunnor istället för att kasta ut det t.ex genom bilfönstret.

Ligger det skräp på marken där du går, ta upp det, trots att det inte är du som slängt det där,

Har saker i en butik ramlar ner på golvet ta upp det och lägg det där det hör hemma i affären.

 

Vad är det som gör att vissa människor har behov av att medvetet tala illa om varandra ?

Tristess? Invant beteende? Avundsjuka?

 

Vi har ingen aning om vad för bakgrund en person har och som har påverkat den till sitt sätt att prata och tänka.

Vi har alltid ett fritt val vem vi ska umgås med och kan därmed undvika personer vi ogillar och försöka förstå dem men vi har inte rättt att förtala dem elakt.

 

 

När vi börjar fundera över vem vi är och varför, är det dags att skriva sin "egen lilla bok".

Titta tillbaka på din historia.

Börja med mor och farföräldrar eller ännu längre tillbaka. Hur såg deras uppväxt och världen på deras tid.

De har fört över sina erfarenheter och ärvda mönster på sin nästa generation .....på dina föräldrar och slutligen till digg. Du kommer själv föra det vidare till dina barn osv om du inte bryter kedjan.

Din medvetenhet om dig själv kan öppna möjligheten att rensa bort de egenskaper du anser mindre bra när du blir självkritisk

Din nyfikenhet på ditt eget liv kan ge många svar som du kanske aldrig tidigare har tänkt på.

Du är ju en del av din familjs historia.

Om nu tanken på att även tidigare liv skulle påverkat dig så rekomenderar jag dig att glömma det under tiden du utforskar ditt liv här och nu, lär dig förstå vem du är och varför i dag.

När du senare har fått en klar bild och svar över ditt liv, din situation och tror på tidigare liv då först kan du börja gå djupare in på den överkusen om du så önskar.

 

 

Förändring

 

Genom åren har jag träffat personer som aldrig ens över huvud taget tänkt tanken på "meningen med livet" innan de själva har hamnat i en personlig kris t.ex "gått in i väggen", skilsmässa, dödsfall, arbetslöshet osv..... då först har deras tankar börjat fundera på frågan:

Om det finns en meningen med deras situation?

De är först när de sökt upp mig som de är i en öppen fas att vilja medvetet skapa en förändring i sitt liv och komma ur sin situation.

Många beskriver en plötslig drastisk förändring, som att ramla ner i ett djupt svart djupt hål eller köra in och fastna i en återvändsgränd.

Detta tillstånd har alla rätt att tillåta sig vara i en tid men ju längre vi är kvar där, ju svårare kan det bli att komma ur vårt "mörker".

 

Ingen förändringen kan inte ske när vi sitter fast utan den börjar först när vi vill återvända, börja bearbeta smärta och sorg och återgå till ett liv där återskapandet av ett nytt välmående liv är möjligt.

 

Om det känns svårt att på egen hand försöka komma tillbaka från en "mörk" period i livet, ska vi inte vara rädda för att be om yttre hjälp. En vägledande hand kan vara ett bra yttre redskap i början av en ny utvecklingsfas, innan vi känner oss starka att börja arbeta vidare helt på egen hand med vårt välbefinnande och utveckling.

Nyckeln till förändring är alltid VILJAN att skapa den.

 

Hur lång tid det kommer att ta innan någon märkbar förändring sker, beror alltid på oss själva, hur vi prioriterar vårt intresse för vår egna personliga utveckling. När vi öppnar möjligheten att kunna se vårt liv från ett annat perspektiv än tidigare, kommer insikterna att öppna upp vår "inre bok", där vi kan finna våra svar.

Det som tidigare kändes tungt blir lättare att vara i, då förståelsen kommer i från den bearbetade känslan. Våra tidigare öppna ”sår” kan då ges möjlighet att börja läkas.

 

När vi vill släppa, frigöra gamla mönster, sorg, tankar, händelser osv. på djupet räcker det inte att bara släppa ut våra "bekymmer" enbart genom att "prata av oss våra problem" utan även tömma ur det vi omedvetet "matat" lagt ner i vår kropp.

 

Maten vi äter hamnar i magen och det vi "äter" tar in psykiskt lägger sig i vår kropp så därav är det viktigt att rensa i kroppen, psykiskt själv.

Genom min Logmatabehandling ger jag de verktyg som sedan kan användas vidare hemma.

 

I mitt arbetet som Utvecklingsterapeut ingår konsultation i form av vägledning, hjälp till självhjälp, hur man själv kan uppnå resultat genom eget arbete samt ett stöd under en utvecklingperiod.

/Susanne Axman

 

 

 

Läs mer under knappen "Logmata"